Selasa, Januari 29, 2013

Fogging di Seri Nuang: Penjelasan

Bukit Bandaraya Shah Alam, 29 Jan - Semalam telah berlangsungnya aktiviti penyemburan nyamuk (fogging) dalam kawasan bangunan Seri Nuang lebih kurang jam 6.15 petang dan berkahir jam 7.00 malam. Aktiviti ini telah dilakukan oleh Pejabat Kesihatan Selangor. Cuma apa yang ingin dijelaskan disini ialah aktiviti penyemburan nyamuk ini TIDAK DIMAKLUMKAN telebih dahulu kepada pihak JMB Seri Nuang. Oleh itu, pihak JMB Seri Nuang tidak mendapat apa-apa maklumat mengenai penyemburan ini.

Aktiviti penyemburan ini diadakan kemungkinan besar ada mana-mana penduduk yang dijangkiti denggi. Maka, hospital secara automatik akan menghubungi Pejabat Kesihatan Selangor untuk melakukan penyemburan nyamuk. 

Sekiranya pihak kami telah mendapat maklumat awal, maka pihak JMB sudah semestinya akan membuat makluman kepada semua penduduk supaya ketenteraman dapat dijaga. Oleh itu, pihak JMB meminta semua penduduk supaya tidak membuat spekulasi liar mengenai kejadian semalam.

Pagi ini juga, sebuah van Pejabat Kesihatan telah datang untuk pergi memeriksa rumah mana yang telah dijangkiti denggi itu.

Pihak JMB juga ingin mengingatkan semua penduduk supaya menjaga rumah masing-masing supaya tidak ada tempat pembiakan nyamuk.Khamis, Januari 24, 2013

Salam Maulidur Rasul

Salam Maulidur Rasul kepada semua yang beragama Islam. Ini gambar lama semasa sambutan Maulidur Rasul dulu-dulu.


Isnin, Januari 14, 2013

Kelas Mengaji Al-Quran Kanak-kanak


Ahad, Januari 13, 2013

Sekitar Gotong-royong 13 Jan 2013

Alhamdulillah, gotong-royong telah selamat disempurnakan walaupun pada awalnya hujan turun dengan lebat pada sebelah pagi. Aktiviti ini dimulakan jam 10.00 pagi dengan acara masak bubur lambuk oleh geng-geng pompuan. Sedap tu beb.. Kemudian buat acara tampal sticker dalam pintu lift Blok 2 yang dah karat serta menutup kerja-kerja seni torehan kat pintu lift tu. Helikopter rumput pun disempurnakan serta cat dua batu nama Blok 1dan 2. Kerja-kerja ni setel dalam jam 3.00 petang. Terima kasih kepada yang datang dan memang makan disediakan cukup. Terima kaseh jugak kepada yang menyumbang makanan dari rumah.

p/s: Gambar masak bubur lambuk tak sempat nak ambil. Harap maaf. :)

Sabtu, Januari 12, 2013

Tugas dan Kuasa JMB

Secara umumnya ramai yang berpandangan badan pengurusan bersama hanya menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan semata - mata. Ramai yang masih tidak mengetahui Tugas dan kuasa yang ada pada Badan Pengurusan Bersama. berikut adalah secara ringkasnya tugas yang patut diketahui oleh semua pembeli dan penghun:

1. Menyelenggarakan dan menjaga harta bersama dengan sempurna

2. Menentukan dan mengenakan caj yang perlu bagi pembaikan dan penyelenggaraan harta bersama.

3. Menginsuranskan bangunan sebanyak nilai gantian bangunan itu terhadap kebakaran dan apa-apa risiko lain.

4.  Menguatkuasakan kaedah-kaedah dalaman bagi penyelenggaraan dan pengurusan bangunan.

5. Mengutip daripada pembeli caj penyelenggaraan dan pengurusan berkadaran dengan unit syer yang diuntukkan bagi petak mereka masing-masing;

6. Membenarkan perbelanjaan bagi menjalankan penyelenggaraan dan pengurusan harta bersama;

7. Mendapatkan kembali daripada mana-mana pembeli apa-apa jumlah wang yang dibelanjakan oleh Badan berkenaan dengan petak itu dalam mematuhi apa-apa notis atau perintah

8. Membeli, menyewa atau selainnya memperoleh harta alih atau harta tak alih bagi kegunaan oleh pembeli berkaitan dengan penikmatan harta bersama mereka;

9. Mengatur dan mendapatkan perkhidmatan mana-mana orang atau ejen untuk mengusahakan penyelenggaraan dan pengurusan harta bersamabangunan itu;

10. Membuat kaedah-kaedah dalaman bagi penyelenggaraan danpengurusan bangunan itu dengan sempurna; dan

11. Untuk melakukan segala perkara yang semunasabahnya perlu bagi pelaksanaan tugasnya di bawah Akta 663

 Lain-lain perbelanjaan rutin adalah seperti berikut

1. Membayar bil elektrik / bil air common area (Surau, parking, koridor, lampu)

2. Kerja-kerja pembersihan dan pengangkutan sampah

3. Lanskap

4. Keselamatan

5. Pentadbiran

6. Penyelengaraan am

Secara umumnya dibawah kawasan pentadbiran badan pengurusan bersama terdapat sekurang-kurangnya tiga pihak yang terlibat secara langsung

1. Badan Pengurusan Bersama
2. Pihak Berkuasa Tempatan
3. Pemaju

Apakah Badan Pengurusan Bersama

Akta Bangunan dan Harta Bersama (Penyenggaraan & Pengurusan Bangunan) 2007 (Akta 663) yang berkuatkuasa pada 12 April 2007 telah mewajibkan semua pemaju untuk menubuhkan Badan Pengurusan Bersama atau Joint Management Body (JMB) di semua bangunan bertingkat yang tertakluk di bawah Akta Hakmilik Strata. PKNS sebagai pemaju akan menubuhkan JMB di Apartmen/Pangsapuri/Rumah Pangsa Kediaman Tuan/Puan.

SOALAN 1: Apakah Badan Pengurusan Bersama atau Joint Management Body (JMB)?
JAWAPAN 1: Badan Pengurusan Bersama atau Joint Management Body (JMB) ialah satu jawatankuasa yang dianggotai dan ditadbir oleh Pemilik Petak/Penduduk dalam mengurus dan menyenggara bangunan. JMB diwajibkan di semua bangunan bertingkat yang tertakluk di bawah hakmilik strata.

SOALAN 2: Kenapa perlunya JMB?
JAWAPAN 2: Penubuhan JMB adalah perlu selaras dengan Akta 663 yang mewajibkan Pemaju untuk menubuhkannya sehingga hakmilik strata dikeluarkan dan Perbadanan Pengurusan ditubuhkan.

SOALAN 3: Bilakah Penubuhan JMB dikuatkuasakan?
JAWAPAN 3: Bagi pangsapuri yang telah menerima kunci kediaman dan belum menerima hakmilik strata, pemaju hendaklah menubuhkan JMB dalam tempoh 12 bulan dari 12 April 2007 atau dari tarikh mengambil kunci rumah kediaman.

SOALAN 4: Apakah Tanggungjawab dan kuasa JMB?
JAWAPAN 4: Tanggungjawab dan kuasa JMB adalah mematuhi notis PBT, menyenggara harta bersama, mendaftarkan JMB, menentukan dan mengenakan caj penyenggaraan, memastikan Kumpulan Wang Penyenggaraan Bangunan diaudit, mentadbir Kumpulan Wang Penyenggaraan Bangunan, menguatkuasa kaedah dalaman (House Rules), mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan dan Luar Biasa, menginsuranskan bangunan, menyediakan dan menyenggara daftar pembeli, lain-lain perkara yang berkaitan penyenggaraan bangunan dan menyenggara Singking Fund.

SOALAN 5: Siapakah Ahli-ahli JMB dan berapakah bilangan ahli-ahlinya?
JAWAPAN 5: Ahli-ahli JMB atau dikenali sebagai Jawatankuasa Pengurusan Bersama (JMC) terdiri daripada Pembeli dan Pemaju. Bilangan Pembeli mestilah tidak kurang dari 5 orang dan tidak lebih daripada 12 orang. Senarai ahli JMC ialah Pengerusi, Setiausaha, Bendahari, Ahli Jawatankuasa sementara 1 wakil dari Pemaju.

SOALAN 6: Berapa lama tempoh jawatan tersebut?
JAWAPAN 6: Ahli JMC memegang jawatan tidak melebihi 3 tahun atau sehingga pembubaran JMB.

SOALAN 7: Bagaimana Ahli JMC dipilih?
JAWAPAN 7: Perlantikan ahli JMC diadakan pada Mesyuarat Pertama secara undian tangan. Urusan mengadakan mesyuarat tersebut akan dikendalikan oleh Pemaju dengan memberi notis bertulis 14 hari kepada Pemilik Petak/Penduduk dari tarikh mesyuarat yang dijangka akan diadakan.

SOALAN 8: Siapakah yang layak mengundi?
JAWAPAN 8: Pemilik Petak/Penduduk yang tidak mempunyai tunggakan sahaja layak untuk mengundi.

SOALAN 9: Bagaimana pula dengan penduduk yang mempunyai tunggakan?
JAWAPAH 9: Penduduk yang mempunyai tunggakan boleh hadir ke mesyuarat tersebut tetapi mereka tidak boleh mengundi.

SOALAN 10: Bagaimana jika Pemilik Petak/Penduduk tidak hadir ke mesyuarat tersebut walaupun layak untuk mengundi?
JAWAPAN 10: Pemilik Petak/Penduduk tersebut boleh mewakilkan kepada orang lain dengan mengisi Borang Proxy dan menghantar borang tersebut kepada Pemaju dalam tempoh 7 hari sebelum tarikh mesyuarat diadakan.

SOALAN 11: Bagaimana jika ada persamaan undi bagi sesuatu resolusi/perkara?
JAWAPAN 11: Pengerusi yang baru dipilih pada mesyuarat tersebut akan membuat keputusan bagi persamaan undi tersebut.

SOALAN 12: Apakah kuorum bagi mengadakan Mesyuarat Agung JMB?
JAWAPAN 12: Kuorum bagi mengadakan mesyuarat Agung JMB ialah ¼ daripada pembeli yang berhak mengundi.

SOALAN 13: Bagaimana jika kuorum masih tidak mencukupi?
JAWAPAN 13: Jika dalam masa ½ jam, kuorum masih tidak mencukupi, Pemilik Petak/Penduduk yang hadir berhak untuk membentuk suatu kuorum.

SOALAN 14: Bagaimana jika tiada pemilik petak/penduduk yang hadir atau tiada yang ingin menganggotai JMC?
JAWAPAN 14: Jika selepas 1 jam tiada yang hadir atau tiada yang ingin menganggotai JMC, pemaju akan memaklumkan kepada Pesuruhjaya Bangunan secara bertulis dalam tempoh 7 hari dari tarikh mesyuarat telah diadakan. Pesuruhjaya Bangunan akan memaklumkan sama ada untuk menetapkan semula tarikh mesyuarat yang baru atau melantik ejen pengurusan bagi mentadbir dan menyenggara bangunan tersebut.

Rabu, Januari 09, 2013

Program Wanita 12 Jan 2013

Kepada penduduk wanita Seri Nuang yang nak join dan merapatkan ukhwah sesam kita, bulehlah join sekali program ni. Jangan malu atau segan, kalau tak dimulakan, macam mana kita nak kenal, tak gitu?

Selasa, Januari 08, 2013

Gotong-royong Seri Nuang 2013

Jom kawan-kawan Seri Nuang.

Ahad, Januari 06, 2013

Penguatkuasaan larangan parkir di tempat-tempat tertentu

Pihak JMB Seri Nuang sedang menjalankan operasi pemantauan bagi kenderaan yang salah parking. Antaranya ialah:

1. Memasuki kawasan lot parkir bagi 'Visitor'.

2. Kaki lima berhadapan tempat pengumpulan sampah di sebelah Blok 2.

3. Pintu gate kecemasan di sebelah Blok 1

4. Kawasan membasuk kenderaan di sebelah surau.

Kawasan-kawasan di atas adalah sama sekali menjadi tumpuan tempat meletak kenderaan. Pihak kami meminta jasa baik dan kerjasama semua pemilik kenderaan supaya tidak meletakkan kenderaan di lot parkir 'Visitor'. Ini akan menyebabkan kesukaran bagi pelawat yang masuk untuk meletakkan kenderaan.

Tindakan akan diambil sekiranya didapati melakukan jugak.

Selasa, Januari 01, 2013

Back to School

Salam sejahtera Seri Nuangers,

Back to school.. yehaaaaaaaaa, budak-budak akan kembali ke sekolah dan yang baru nak sekolah, akan melangkah masuk ke tadika dan sekolah. Ibu-bapa akan berhempas-pulas bagi memastikan bekalan ke sekolah cukup. Bulan Disember yang lalu merupakan bulan persediaan kepada yang ada anak nak ke sekolah. Anyway, selamat bersekolah kepada anak-anak Seri Nuang.